Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Nam giới lựa chọn giầy da

Những đôi giầy da sẽ cho nam giới phong cách sang, với kiểu giầy khi di vào đôi chân nhất khi bạn đi ngoại giao du với công việc làm ăn giầy da đen rất là sang. Còn trường hợp bạn deo bộ vest trên người thì giầy da màu đen là số 1.